Kĩ thuật lái xe máy lên dốc, xuống dốc

Chạy tốc độ vừa phải, thích hợp với dốc mà bạn vượt
1) Làm thế nào để lên dốc
Đối với dốc vừa:
Tăng tốc độ vừa phải để vượt qua dốc
Đối với dốc vừa
Đối với dốc đứng
Đối với dốc đứng:
Trả số về theo tốc độ bạn nghĩ có thể đưa bạn lên đến đỉnh dốc. Cố gắng tránh việc chuyển đổi số giữa dốc. Nếu tốc độ ban đầu giảm giữa chừng, về số trước khi xe có bất cứ dấu hiệu chết máy nào.
2) Những điểm lưu ý khi lái xe lên dốc
- Phán đoán để trả số về thích hợp. Một vài lần kinh nghiệm lên dốc sẽ hướng dẫn cho bạn
Phán đoán và điều chỉnh tay ga và số phù hợp
- Khi bạn lên gần tới đỉnh dốc, giảm tay ga và buông trôi qua đỉnh dốc
- Cẩn thận với các phương tiện khác đi ngược chiều khi bạn lên tới đỉnh dốc
Sử dụng phanh động cơ khi xuống dốc
1) Lái xe xuống dốc
Đối với dốc vừa:
Trả tay ga về, sử dụng hơi nén giảm của động cơ để giảm tốc độ. Thắng trước và sau chỉ sử dụng để hỗ trợ và những khi thật cần thiết. Nếu cần thiết, sử dụng thắng trước thật nhẹ nhàng
Đối với dốc vừa
Đối với dốc đứng
Đối với dốc đứng:
Trả về số thấp nhất khi bắt đầu xuống dốc. Điều này sẽ làm cho phanh động cơ có hiệu quả hơn
2) Những điểm lái xe xuống dốc
- Nếu đường dốc giống nhau cả lên lẫn xuống hay nếu bạn lái xuống dốc bằng lúc bạn lái lên, hãy sử dụng đúng với số mà bạn đã sử dụng khi lên
Sử dụng cùng một số đối với cùng một độ dốc khi lên và xuống
- Cách tốt nhất là không nên chuyển số giữa dốc. Tuy nhiên, khi thật cần thiết xin trả số về trước khi xe bạn tăng tốc quá nhanh
Điều chỉnh số và phanh thích hợp khi lên và xuống dốc
- Khi xuống dốc sử dụng phanh phải thật cẩn thận. Nếu sử dụng phanh không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn.

Lên dốc và xuống dốc là một kỹ thuật mà bạn cần chú trọng nắm kỹ trong quá trình đào tạo lái xe.

Chạy tốc độ vừa phải, thích hợp với dốc mà bạn vượt
1) Làm thế nào để lên dốc
Đối với dốc vừa:
Tăng tốc độ vừa phải để vượt qua dốc
Đối với dốc vừa
Đối với dốc đứng
Đối với dốc đứng:
Trả số về theo tốc độ bạn nghĩ có thể đưa bạn lên đến đỉnh dốc. Cố gắng tránh việc chuyển đổi số giữa dốc. Nếu tốc độ ban đầu giảm giữa chừng, về số trước khi xe có bất cứ dấu hiệu chết máy nào.
2) Những điểm lưu ý khi lái xe lên dốc
- Phán đoán để trả số về thích hợp. Một vài lần kinh nghiệm lên dốc sẽ hướng dẫn cho bạn
Phán đoán và điều chỉnh tay ga và số phù hợp
- Khi bạn lên gần tới đỉnh dốc, giảm tay ga và buông trôi qua đỉnh dốc
- Cẩn thận với các phương tiện khác đi ngược chiều khi bạn lên tới đỉnh dốc
Sử dụng phanh động cơ khi xuống dốc
3) Lái xe xuống dốc
Đối với dốc vừa:
Trả tay ga về, sử dụng hơi nén giảm của động cơ để giảm tốc độ. Thắng trước và sau chỉ sử dụng để hỗ trợ và những khi thật cần thiết. Nếu cần thiết, sử dụng thắng trước thật nhẹ nhàng
Đối với dốc vừa
Đối với dốc đứng
Đối với dốc đứng:
Trả về số thấp nhất khi bắt đầu xuống dốc. Điều này sẽ làm cho phanh động cơ có hiệu quả hơn
4) Những điểm lái xe xuống dốc
- Nếu đường dốc giống nhau cả lên lẫn xuống hay nếu bạn lái xuống dốc bằng lúc bạn lái lên, hãy sử dụng đúng với số mà bạn đã sử dụng khi lên
Sử dụng cùng một số đối với cùng một độ dốc khi lên và xuống
- Cách tốt nhất là không nên chuyển số giữa dốc. Tuy nhiên, khi thật cần thiết xin trả số về trước khi xe bạn tăng tốc quá nhanh
Điều chỉnh số và phanh thích hợp khi lên và xuống dốc
- Khi xuống dốc sử dụng phanh phải thật cẩn thận. Nếu sử dụng phanh không cẩn thận có thể xảy ra tai nạn.
 
đất nghĩa trang hà nội
đất nghĩa trang
cộng tác viên online
việc làm thêm online tại nhà
nhà thông minh
Giá quạt trần
quạt trần trang trí phòng khách